Lån af lokaler

Lokaler i sognegård og vestfløj

Lokalerne anvendes primært til kirkens undervisning og mødeaktivitet.

Ved henvendelse til kirketjeneren:

tlf.86 78 50 99

udlånes lokalerne mod et depositum til foreninger og almennyttige formål i Skelager Sogn.

De udlånes ikke til private fester.

Undtagelsen er mindesammenkomster efter bisættelser og begravelser fra kirken.

Efter vielser og velsignelser i kirken er det muligt mod et depositum på 500 kr. at låne vestfløjen til en reception - f.eks. kransekage eller pindemadder - af en varighed af ikke over 4 timer.

Lokalet i vestfløjen kan rumme 50 personer, lokale I i sognegården 100, og lokale II 40 personer.

Alle udlån er uden betjening, og køkkenerne er ikke godkendte til madlavning.