Fødsel og faderskab

Alle fødsler anmeldes af jordemoderen til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen bor.

Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal I udfylde en "omsorgs- og ansvarserklæring" inden 14 dage efter barnets fødsel. Det kan I gøre digitalt via www.borger.dk, hvor I også kan læse mere om faderskab og forældremyndighed.