"Opstandelse"

Altertavlen i Skelager Kirke.

Oprindelig stod Skelager Kirke uden anden udsmykning end dekorationerne på inventar og gulv. Kirken var et rent, billedfrit rum, hvor menigheden kunne danne sine egne billeder ved hjælp af det hørte ord. Men langsomt opstod et behov for et billedmæssig fortolkning af kristendommen, som samtidig kunne være et centralt æstetisk punkt, hvor øjet kunne finde hvile.

Menighedsrådet valgte maleren Arne Haugen Sørensen som den kunstner, der kunne levere et kvalificeret med - og modspil til kirkens modernistiske, helstøbte arkitektur. Efter en periode med samtaler og overvejelser blev et af flere malerier ophængt som en ”midlertidig deponering med henblik på senere erhvervelse” i oktober 1997. Billedet er siden både købt og betalt. Maleriet hedder ”Opstandelse” og som sådan kan det umiddelbart aflæses, selv om det egentlig er et abstrakt billede. Midt i billedet ses et par store lysende flader, forsynet med tommelfingre, hvorpå der står en halvt udtværet skikkelse med hængende hoved. Nedenunder er et rektangulært hul, som, hvis man opfatter krumningen ovenover som en skitsering af jordkloden, er uforholdsmæssigt stort.

Arne Haugen Sørensen – og alle inklusive børnene, der kommer i kirken til gudstjeneste og undervisning – fortolker billedet således, at det forestiller Gud Faders hænder, som løfter Kristus op af graven til varme og liv. Graven er hele verdens og alle menneskers grav. Vi har dermed fået flere centrale kristne motiver i ét billede: Der er både korsdød og opstandelse, idet figuren umiskendeligt er død, mens de varmende, kærlige hænder giver løfte om nyt liv. Den treenige Gud er der som Gud Fader og Guds søn, mens Helligånden sørger for, at menigheden opfatter Kristi opstandelse som et løfte om det evige liv, vi alle har fået del i ved dåben. Skal billedet følges af ord, må det være i form af den lovprisning, som lyder ved dåb og begravelse: ”Lovet være Gud, Vor Herres Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.”

Ved valget af hænderne som lignelse på den uforlignelige Guds væsen har Haugen Sørensen ramt noget fundamentalt i den kristne billedverden, sådan som den kommer til udtryk i Bibel og salmebog. Ingen af os har set Gud, men vi kender hans handlinger som skabelse, velsignelse, trøst og tugt - hændernes værk. ”Alt står i Guds Faderhånd” (DDS 375) og ”Kan leret sige til ham, der former det: Hvad er det, du laver? Kan dit værk sige: Han har ingen hænder?”(Esajas 45,9)

Altertavlen har kompletteret vores kirke: I samklang med det runde solgyldne rum, som overskrider den stramme modernistiske arkitektur, er altertavlen et symbol på håbet om, at livet er større end den virkelighed, vi kan begribe.