Menighedsråd

 • Thorkild S. Steenberg, formand
  Tlf. 86 78 38 01
 • Jan Skytte, næstformand, kasserer
 • 20 98 98 44
 • Anders Thaarup , kontaktperson mellem ansatte og råd
 • tlf.  40 63 28 97
 • Jens Gjelstrup, kirkeværge
  41 87 43 60 
 • Jørgen Erik Christensen
 • Hanne Egsvang Nicolajsen  
 • Vibeke Dahmen
 • Karen Kyng
 • Eva Hazra 

Desuden er sognepræsterne fødte medlemmer, hjælpepræsten medlem uden stemmeret, og medarbejderne har ligeledes en observatør uden stemmeret.

Menighedsrådet holder sædvanligvis møde 2. onsdag i måneden kl. 19.00 i Skelager Sognegård, bortset fra juli måned. Der er offentlig adgang til møderne.